گشایش رسمی ساختمان جدید دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز با حضور دکتر رئیسی

در جریان سفر دولت مردمی به استان البرز صورت گرفت؛

گشایش رسمی ساختمان جدید دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز با حضور دکتر رئیسی

ساختمان جدید دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز با حضور رئیس جمهور به شکل رسمی گشایش یافت.

دکتر سید ابراهیم رئیسی شامگاه جمعه در ادامه برنامه‌های سفر دوم دولت مردمی به استان البرز در مراسم گشایش رسمی ساختمان جدید دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز که با همت خیرین ساخته شده است، حضور یافت.

دانشکده علوم پزشکی کرج به صورت زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال‌های 1386-1385 تشکیل شده و از سال 1389 به صورت دانشکده مستقل علوم پزشکی کرج فعالیت نموده است. در سال 1390 با جذب اساتید مرتبط، دانشکده پزشکی تشکیل و مجوز پذیرش دانشجوی پزشکی با نظر موافق وزارت بهداشت صادر شد و در همان سال با مصوبه شورای گسترش دانشگاه علوم پزشکی البرز با 4 دانشکده شکل گرفت و در حال حاضر بیش از 180 عضو هیئت علمی دارد.

دانشکده پزشکی در حال حاضر آموزش و تربیت دانشجویان رشته پزشکی (حدود 948 نفر) و رشته مامایی(52 نفر) و 4 رشته کارشناسی ارشد (میکروب‌شناسی، بیوتکنولوژی، مشاوره مامایی و انگل‌شناسی) را به عهده دارد و در 8 رشته تخصصی داخلی، جراحی عمومی، کودکان، زنان، طب اورژانس، هوشبری، جراحی مغز و اعصاب، ارتوپدی دستیار تربیت می‌نماید.