بررسی راهکارهای جلوگیری از قاچاق سوخت و تقویت معیشت مرزنشینان

در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شد؛

بررسی راهکارهای جلوگیری از قاچاق سوخت و تقویت معیشت مرزنشینان

یکصد و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا برگزار شد.

موضوع مقابله با قاچاق سوخت از مناطق مرزی و تدبیراندیشی برای تقویت معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال براساس منابع حاصل از جلوگیری از قاچاق، دستور جلسه امروز شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به ریاست دکتر سید ابراهیم رئیسی بود.

در این جلسه وزارت کشور، ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز و فراجا موظف شدند تدابیر لازم را برای ساماندهی تجارت مرزی و مسدودسازی مسیرهای قاچاق سوخت براساس مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی اتخاذ کرده و کنترل لازم را در مبادی قاچاق اعمال نمایند.