مصوبه تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» ابلاغ شد

از سوی دکتر رئیسی؛

مصوبه تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» ابلاغ شد

رئیس جمهور مصوبه تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

دکتر سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»» را که در جلسه علنی روز سه‌شنبه 23 آبان‌ماه 1402 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16 آذر 1402 به تایید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.