دولت مردمی شناخت و حل مسائل و نه عبور از کنار مشکلات را دنبال می‌کند/ گلستان استان ظرفیت‌های متعدد و متنوع است

دکتر رئیسی در بدو ورود به استان گلستان:

دولت مردمی شناخت و حل مسائل و نه عبور از کنار مشکلات را دنبال می‌کند/ گلستان استان ظرفیت‌های متعدد و متنوع است

رئیس جمهور گلستان را استان ظرفیت‌ها توصیف و تصریح کرد: گردشگری، دریا، صنعت و معادن متنوع و متعدد استان در کنار ظرفیت مهم و بزرگ کشاورزی استان، استعدادهای بسیار خوبی هستند که خداوند متعال به گلستان عطا کرده و مهم این است که از این ظرفیت‌ها به نحو صحیح بهره‌برداری کرد و بنای دولت مردمی این است که با همفکری و هم‌اندیشی با بزرگان این مهم را محقق کند.

دکتر سید ابراهیم رئیسی صبح امروز پنجشنبه در آغاز سفر دوم دولت مردمی به استان گلستان در سخنانی درباره برنامه‌ها و اهداف این سفر، با بیان اینکه در دور اول سفر نیازهای فوری و ضروری استان مورد توجه قرار گرفت، تصریح کرد: بر این اساس دوستان و همکاران ما بسیج شدند تا با همکاری مردم عزیز نیازها و کارهای ضروری را دنبال کنند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه بنای دولت مردمی نه عبور از کنار مشکلات و مسائل بلکه شناخت و حل مسئله است، افزود: این دولت نهضت حل مسئله را دنبال می‌کند. ما باور داریم باید مسئله را شناخت، راهکارهای حل مسئله را پیدا و آن را حل کرد.

دکتر رئیسی با بیان اینکه در نتیجه مصوبات دور اول سفر دولت مردمی به استان طرح‌های عمرانی و اقتصادی خوبی از جمله در زمینه آب‌رسانی اجرا شده است، اظهار داشت: تلاش شبانه‌روزی و مجاهدانه استاندار، مدیران استان، نمایندگان، نماینده محترم مقام معظم رهبری در استان و همه دلسوزان استان باعث شده که امروز بتوانیم گزارش خوبی از این مصوبات برای مردم داشته باشیم.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید در کنار برنامه کارنامه هم داشته باشیم، گفت: در دور دوم سفرهای استانی ضمن پیگیری مصوبات دور اول سفر، موارد مهمی که در این دور مورد توجه است به اطلاع مردم خواهیم رساند و دوستان و همکاران ما برای اجرای آنها بسیج خواهند شد تا با روحیه جهادی و بسیجی دنبال و اجرایی شود.

دکتر رئیسی گلستان را استان ظرفیت‌ها توصیف و تصریح کرد: گردشگری، دریا، صنعت و معادن متنوع و متعدد استان در کنار ظرفیت مهم و بزرگ کشاورزی استان، استعدادهای بسیار خوبی هستند که خداوند متعال به گلستان عطا کرده و مهم این است که از این ظرفیت‌ها به نحو صحیح بهره‌برداری کرد و بنای دولت مردمی این است که با همفکری و هم‌اندیشی با بزرگان این مهم را محقق کند.