بازدید هوایی دکتر رئیسی از سد چایلی

بازدید هوایی دکتر رئیسی از سد چایلی

رئیس جمهور از سد در حال احداث چایلی در شهرستان مراوه‌تپه به صورت هوایی بازدید کرد.

دکتر رئیسی در ادامه برنامه‌های روز دوم سفر استانی دولت مردمی به استان گلستان، از سد درحال احداث چایلی در شهرستان مراوه‌تپه به صورت هوایی و به وسیله بالگرد بازدید کرد.

سد چایلی از جمله پروژه‌های نیمه‌تمام به جای مانده برای دولت مردمی است که از سال 1381 مطالعات آن انجام شده اما تا کنون به نتیجه نرسیده است.

با اهتمام دولت مردمی نسبت به تسریع در جبران عقب‌ماندگی‌های زیرساختی این استان شمالی، روند احداث آن شتاب بیشتری گرفته است.

یکی از اقدامات مهم در راستای اجرای این پروژه  که تکمیل آن می‌تواند حجم آبی معادل تمام سدهای موجود در استان را مدیریت کند، جابجای 6 روستای واقع در کاسه سد با بیش از 700 خانوار است که اعتبارات مورد نیاز آن نیز از سوی دولت تخصیص یافته است.