جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران با موضوع راهکارهای رفع ناترازی در حوزه انرژی

به ریاست دکتر رئیسی برگزار شد؛

جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران با موضوع راهکارهای رفع ناترازی در حوزه انرژی

یکصد و پنجمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با موضوع تدبیر درباره راهکارهای رفع ناترازی در حوزه انرژی برگزار شد.

اعضای  شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در جلسه بعد از ظهر امروز چهارشنبه به ریاست دکتر سید ابراهیم رئیسی به بحث و تبادل نظر درباره ابعاد ناترازی انرژی و تدبیر راه‌های مورد نیاز برای رفع  ناترازی‌ها و تأمین پایدار سوخت پرداختند.

ضرورت توجه به تداوم سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه صنعت نفت، رعایت شیوه‌های صرفه‌جویی و در نظر گرفتن سنایورهای بهینه‌سازی مصرف از پیشنهادهای مطرح شده از سوی اعضای جلسه بود. در این جلسه همچنین اعضا بر تداوم سیاست ثبات قیمت‌ها تاکید کردند.