افتتاح 7 هزار و 183 واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در استان زنجان/ واگذاری زمین به 10 هزار و 700 متقاضی

با حضور دکتر رئیسی صورت گرفت؛

افتتاح 7 هزار و 183 واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در استان زنجان/ واگذاری زمین به 10 هزار و 700 متقاضی

با حضور رئیس جمهور در استان زنجان علاوه بر بهره‌برداری از 7 هزار و 183 واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن، 10 هزار و 700 قطعه زمین برای ساخت مسکن روستایی و شهری و همچنین متقاضیان مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت واگذار شد.

دکتر سید ابراهیم رئیسی که به منظور انجام دور دوم سفرهای استانی دولت مردمی، به زنجان سفر کرده است، از 7 هزار و 183 واحد مسکونی از جمله 1200 واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن ساخته شده در اراضی دولتی بهره‌برداری کرد.

واحدهای افتتاح شده دیگر نیز  شامل 1213 واحد مسکونی خود مالک طرح نهضت ملی مسکن، 770 واحد مسکونی نوسازی شده بافت فرسوده در طرح بازآفرینی شهری و 4 هزار مسکن روستایی در استان زنجان است.

همچنین به طور همزمان با حضور رئیس جمهور به 700 متقاضی طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و برای ساخت 10 هزار واحد مسکونی روستایی و شهری متقاضیان واجد شرایط نهضت ملی مسکن، زمین واگذار شد.