دکتر رئیسی «قانون حمایت از گزارشگران فساد» را برای اجرا ابلاغ کرد

دکتر رئیسی «قانون حمایت از گزارشگران فساد» را برای اجرا ابلاغ کرد

رئیس جمهور «قانون حمایت از گزارشگران فساد» را برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

دکتر سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون حمایت از گزارشگران فساد» را که در جلسه علنی روز یکشنبه 14 آذر ماه 1402 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6 دی ماه 1402 به تایید شورای نگهبان رسیده و برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.