تصویب کلیات اصول حاکم بر آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی / تصویب نهایی 5 مصوبه شورای معین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

در جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفت؛

تصویب کلیات اصول حاکم بر آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی / تصویب نهایی 5 مصوبه شورای معین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی کلیات اصول حاکم بر آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی را به تصویب رساندند و مقرر کردند جزئیات آن در جلسات آتی شورا مورد بررسی شود.

در جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که عصر امروز سه‌شنبه به ریاست دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، کلیات اصول حاکم بر آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی به تصویب اعضا رسید و مقرر شد جزئیات آن در جلسات آتی شورا مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین در جلسه امروز اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با ادامه فعالیت دکتر محمدحسین ساعی به عنوان نماینده این شورا در هیئت نظارت بر مطبوعات به مدت 2 سال دیگر موافقت کردند.

تصویب نهایی 5 مصوبه شورای معین از جمله «ارتقای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور به بنیاد ملی علم ایران»، «نظام‌نامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش»، «آیین‌نامه جذب و پرورش استعدادهای برتر ملی در حوزه‌های مختلف هنری و علمی و ورزشی» و «اصلاح آیین‌نامه تشکیل هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» از دیگر مصوبات جلسه امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی بود.