دکتر رئیسی از مراحل پایانی احداث سد "نم‌رود" بازدید کرد

در جریان ادامه سفر دولت مردمی به شهرستان‌های استان تهران؛

دکتر رئیسی از مراحل پایانی احداث سد "نم‌رود" بازدید کرد

رئیس جمهور از مراحل پایانی احداث سد مخزنی "نم‌رود" واقع در شهرستان فیروزکوه بازدید کرد.

دکتر سید ابراهیم رئیسی صبح امروز پنجشنبه در ادامه سفر دولت مردمی به شهرستان‌های استان تهران، به فیروزکوه سفر کرد.

رئیس جمهور در بدو ورود در محل احداث سد مخزنی "نم‌رود" حضور یافت و ضمن بازدید از این سد، با توضیحات دست‌اندرکاران اجرایی از جزئیات احداث و مراحل باقیمانده تا تکمیل آن مطلع شد.

سد مخزنی "نم‌رود" به منظور تنظیم سالیانه 120 میلیون مترمکعب آب شرب، کشاورزی و صنعتی احداث شده است.

بهبود و توسعه الگوی کشت اراضی پایین دست به مساحت 35 هزار هکتار، جلوگیری از شور شدن سفره‌های آب زیرزمینی و از بین رفتن آب‌خوان منطقه، اشتغالزایی و جلوگیری از مهاجرت اهالی از جمله اهداف احداث این سد است.

این سد با هسته رسی، حجم کل 138 میلیون مترمکعب و با ارتفاع تاج 83.5 متر احداث شده و مجموع پروژه 87.67 درصد پیشرفت دارد.