دکتر رئیسی: اراده جمهوری اسلامی گسترش روابط با کشورهای اروپایی است مگر اینکه کشوری به دنبال عنادورزی با ملت ایران باشد/ سفیر جدید بلژیک: در راستای تسهیل در گسترش روابط دو کشور تلاش خواهم کرد

در آیین دریافت استوار نامه سفیر جدید بلژیک:

دکتر رئیسی: اراده جمهوری اسلامی گسترش روابط با کشورهای اروپایی است مگر اینکه کشوری به دنبال عنادورزی با ملت ایران باشد/ سفیر جدید بلژیک: در راستای تسهیل در گسترش روابط دو کشور تلاش خواهم کرد

رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در گسترش روابط بر اساس اعتماد و احترام متقابل با کشورهای مختلف هیچ محدودیتی ندارد خاطرنشان کرد: اراده جمهوری اسلامی گسترش روابط با کشورهای اروپایی است، مگر اینکه کشوری به دنبال عناد ورزی با ایران باشد.

دکتر سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز یکشنبه در آیین دریافت استوارنامه آقای «میشل مالهرب» سفیر جدید بلژیک با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در گسترش روابط بر اساس اعتماد و احترام متقابل با کشورهای مختلف هیچ محدودیتی ندارد، خاطرنشان کرد: امروز آمریکا به اعتبار سوابق عملکرد خود و به خصوص حمایت کامل و عاملیت در جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی، دیگر هیچ اعتبار و آبرویی در جهان ندارد و کشورهای اروپایی باید منافع و روابط خود را مستقل از منافع آمریکا دنبال کنند.

رئیس جمهور افزود: اراده جمهوری اسلامی ایران گسترش روابط با کشورهای اروپایی بر اساس احترام متقابل و منافع متقابل است مگر اینکه کشوری به دنبال عنادورزی با ایران باشد.

«میشل مالهرب» سفیر بلژیک نیز با اشاره به علاقمندی کشورش برای گسترش روابط با ایران، اظهار امیدواری کرد که بتواند با حل چالش‌ها، گسترش روابط فیمابین در حوزه‌های مختلف را تسهیل کند