دکتر رئیسی: همکاری و انسجام کشورهای اسلامی می‌تواند ماشین جنایت رژیم صهیونیستی را متوقف کند/ سفیر بوسنی و هرزگوین: خواستار گسترش بیش از پیش روابط و همکاری‌های سازنده فیمابین هستیم

در آیین دریافت استوارنامه سفیر جدید بوسنی و هرزگوین؛

دکتر رئیسی: همکاری و انسجام کشورهای اسلامی می‌تواند ماشین جنایت رژیم صهیونیستی را متوقف کند/ سفیر بوسنی و هرزگوین: خواستار گسترش بیش از پیش روابط و همکاری‌های سازنده فیمابین هستیم

رئیس جمهور با اشاره به گذشت 109 روز از دور اخیر جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان مظلوم و مقتدر غزه و به شهادت رسیدن بیش از 25 هزار نفر که بیشتر آنان را کودکان و زنان تشکیل می‌دهند، گفت: همکاری و انسجام کشورهای اسلامی می‌تواند باعث توقف ماشین جنایت، کشتار و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی و حامیان او شود.

دکتر سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز یکشنبه در آیین دریافت استوارنامه آقای «نیاز چارداکلیا» سفیر جدید بوسنی و هرزگوین، روابط دو ملت را متکی بر نزدیکی و باورهای قلبی دو ملت توصیف و تصریح کرد: گسترش روابط و ارتقای سطح همکاری‌ها میان ایران و بوسنی و هرزگوین به نفع هر دو کشور و ملت است و امیدوارم جنابعالی در این مسیر موفق باشید.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به سابقه عنادورزی مستکبرین با ملت بوسنی و هرزگوین گفت: در صورتی که دخالت علیه مسلمانان وجود نداشته باشد، مانند آنچه امروز در سرزمین فلسطین شاهد هستیم، مسلمانان می‌توانند در کنار یکدیگر زندگی مسالمت‌آمیزی داشته باشند، لذا باید در مقابل این دشمنی‌ها و جنایات و مظالم ایستادگی و مقاومت کرد.

دکتر رئیسی همچنین با اشاره به گذشت 109 روز از دور اخیر جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان مظلوم و مقتدر غزه و به شهادت رسیدن بیش از 25 هزار نفر که بیشتر آنان را کودکان و زنان تشکیل می‌دهند، گفت: همکاری و انسجام کشورهای اسلامی می‌تواند باعث توقف ماشین جنایت، کشتار و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی و حامیان او شود.

«نیاز چارداکلیا» سفیر بوسنی و هرزگوین نیز با بیان اینکه مردم کشورش هیچ‌گاه کمک‌ها و حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران در روزهای سخت خود را فراموش نمی‌کنند، اظهار داشت: بوسنی و هرزگوین خواستار گسترش بیش از پیش روابط و همکاری‌های سازنده فیمابین است