رونمایی از آزمایشگاه تست موتورهای هوایی در شرایط پروازی

با حضور دکتر رئیسی صورت گرفت؛

رونمایی از آزمایشگاه تست موتورهای هوایی در شرایط پروازی

آزمایشگاه تست موتورهای هوایی در شرایط پروازی، با نام آزمایشگاه معراج در جریان بازدید رئیس جمهور از دانشگاه جامع امام حسین (ع) رونمایی شد.

در جریان بازدید صبح امروز سه‌شنبه دکتر سید ابراهیم رئیسی از بخش‌های مختلف دانشگاه جامع امام حسین (ع)، آزمایشگاه تست موتورهای هوایی در شرایط پروازی که از تکنولوژی بسیار پیشرفته‌ای برخوردار است، رونمایی شد.