امضای 10 سند همکاری مشترک میان مقامات ایران و ترکیه

در حضور روسای جمهور ایران و ترکیه صورت گرفت؛

امضای 10 سند همکاری مشترک میان مقامات ایران و ترکیه

مقامات ایران و ترکیه در حضور روسای جمهور دو کشور 10 سند همکاری مشترک در حوزه‌های مختلف امضا کردند.

در ادامه برنامه‌های سفر رسمی دکتر سید ابراهیم رئیسی به ترکیه، مقامات دو کشور پس از حضور در هشتمین نشست شورای‌عالی همکاری‌های ایران و ترکیه، در حضور روسای جمهور، 10 سند همکاری در زمینه‌های فرهنگی، رسانه و ارتباطات، حمل و نقل ریلی و هوایی،‌ برق، انرژی و اقتصادی و مناطق آزاد تجاری امضا کردند.

این اسناد همکاری از سوی وزرای امور خارجه، راه و شهرسازی، نفت، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و رئیس شرکت توانیر جمهوری اسلامی ایران و وزرای صنعت و فناوری، حمل و نقل و زیرساخت، انرژی و منابع طبیعی، کشور، فرهنگ و گردشگری، رئیس سازمان ارتباطات ریاست جمهوری و معاون وزیر تجارت ترکیه به امضا رسید.