تصویب اصول 10 گانه حاکم بر بازنگری آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئات علمی

در جلسه امروز شورای‌عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفت؛

تصویب اصول 10 گانه حاکم بر بازنگری آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئات علمی

تایید نهایی 7 مصوبه شورای‌های تخصصی زیر مجموعه، اصول 10 گانه حاکم بر بازنگری آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئات علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی، انتخاب رئیس شورای هنر و انتخاب 4 نفر اعضای حقیقی هیئت امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) و نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در این سازمان مصوبات جلسه امروز این شورا بودند.

در جلسه بعد از ظهر امروز سه‌شنبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که به ریاست دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، 7 مصوبه شورای‌های تخصصی زیر مجموعه شورا که در شورای معین نیز به تصویب رسیده بود، مطرح، بررسی و به تصویب نهایی رسید.

اساسنامه بنیاد ملی پویانمایی ایران، ماده واحده برگزاری هنربازار (اکسپوی) ایران، نامگذاری 6 مناسبت جدید در متن و ضمیمه تقویم، ماده واحده تاسیس موسسات مدیریت جمعی حقوق مالکیت ادبی و هنری، ماده واحده ارتقای مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری به سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناوری بین‌المللی، اصلاح موادی از اساسنامه نهاد نمایندگی مقام در دانشگاه‌ها و آیین‌نامه پروانه تولید و نمایش فیلم در این جلسه به تصویب نهایی رسیدند و آیین‌نامه شورای ارزشیابی هنرمندان صنایع دستی، هنرهای سنتی و میراث‌های تمدنی نیز در این جلسه مطرح و بررسی، اما تصویب نهایی آن به جلسه بعدی شورا موکول شد.

در جلسه امروز همچنین اصول 10 گانه حاکم بر بازنگری آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئات علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی که در جلسات متعدد شورای معین و شورای ستاد علم و فناوری مورد بررسی قرار گرفته بود، مطرح و به تصویب نهایی رسید. کلیات این مصوبه نیز در جلسه گذشته شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده بود.

انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رئیس شورای هنر و انتخاب 4 نفر اعضای حقیقی هیئت امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) و انتخاب آقای دکتر ساعی به عنوان نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در این سازمان نیز از دیگر مصوبات جلسه امروز شورا بود.