جشن اهدای 14 هزار واحد مسکونی و 11 هزار قطعه زمین به متقاضیان هرمزگانی برگزار شد

با حضور دکتر رئیسی؛

جشن اهدای 14 هزار واحد مسکونی و 11 هزار قطعه زمین به متقاضیان هرمزگانی برگزار شد

با حضور رئیس جمهور جشن اهدای 14 هزار واحد مسکونی و 11 هزار قطعه زمین در قالب نهضت ملی مسکن به متقاضیان هرمزگانی برگزار شد.

دکتر سید ابراهیم رئیسی شامگاه پنجشنبه در ادامه برنامه‌های دومین سفر دولت مردمی به استان هرمزگان، در جشن اهدای 14 هزار واحد مسکونی و 11 هزار قطعه زمین به متقاضیان هرمزگانی در قالب طرح نهضت ملی مسکن حضور یافت.

به گفته وزیر راه و شهرسازی در این مراسم، از ابتدای آغاز به کار دولت مردمی 3 هزار و 600 هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن و همچنین طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در استان هرمزگان تامین شده که همزمان با سفر دولت مردمی به این استان علاوه بر واگذاری 14 هزار واحد مسکونی و 11 هزار قطعه زمین به متقاضیان هرمزگانی، عملیات آماده سازی و واگذاری 28 هزار قطعه زمین دیگر در قالب طرح نهضت ملی مسکن و 3 هزار و 200 قطعه زمین در قالب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در استان آغاز شده است.

با حضور رئیس جمهور در استان هرمزگان همچنین عملیات اجرایی ساخت 10 هزار واحد مسکونی ساحلی با هدف فعال‌سازی اقتصاد دریا در این استان آغاز شد.