موافقت با تهاتر بدهی دولت به آستان قدس رضوی/ اخذ تصمیماتی در جهت تکمیل تخصیص بودجه‌های عمرانی 1402

در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا صورت گرفت؛

موافقت با تهاتر بدهی دولت به آستان قدس رضوی/ اخذ تصمیماتی در جهت تکمیل تخصیص بودجه‌های عمرانی 1402

شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به دولت اجازه داد از طریق روش‌های قانونی نسبت به تهاتر بدهی خود به آستان قدس رضوی اقدام کند.

یکصد و هشتمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست دکتر سید ابراهیم رئیسی و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه برگزار شد.

درخواست موافقت با مجوز تهاتر مطالبات آستان قدس رضوی موضوع بحث این جلسه بود که بر اساس آن به دولت اجازه داده شد از طریق روش‌های قانونی نسبت به تهاتر بدهی خود به این مجموعه اقدام کند.

همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از وضعیت 10 ماهه اجرای قانون بودجه 1402 و میزان تحقق درآمدها و هزینه‌های آن ارائه کرد.

در این جلسه تصمیماتی نیز در جهت تکمیل تخصیص بودجه‌های عمرانی 1402 اتخاذ شد.