مراسم آغاز عملیات اجرایی ساخت حدود 60 هزار واحد مسکونی و خوابگاه متاهلی دانشگاهیان

با حضور دکتر رئیسی برگزار شد؛

مراسم آغاز عملیات اجرایی ساخت حدود 60 هزار واحد مسکونی و خوابگاه متاهلی دانشگاهیان

مراسم آغاز عملیات اجرایی ساخت حدود 54 هزار واحد مسکونی برای نخبگان، اعضای هیئت‌های علمی، کارکنان و حدود 6 هزار خوابگاه متاهلی دانشگاه‌های دولتی و آزاد اسلامی با حضور رئیس جمهور برگزار شد.

همزمان با چهاردهمین جلسه شورای‌عالی مسکن در دولت مردمی، آیین آغاز عملیات اجرایی ساخت حدود 54 هزار واحد مسکونی برای نخبگان، اعضای هیئت‌های علمی، کارکنان و حدود 6 هزار خوابگاه متاهلی دانشگاه‌های دولتی و آزاد اسلامی با حضور دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد.

رئیس جمهور در این مراسم مسئله مسکن اساتید و خوابگاه‌های متاهلی را از دغدغه‌های جدی دولت مردمی برشمرد و آغاز عملیات اجرایی احداث واحدهای مسکونی و خوابگاه‌های متاهلی در 1500 هکتار زمین احصا شده در دانشگاه‌ها را گام مهمی برای رفع بخشی از این دغدغه دانست.

دکتر رئیسی با تاکید بر تکمیل هر چه سریع‌‌تر این واحدهای مسکونی و خوابگاه‌های متاهلی، از همه دست‌اندرکاران این کار خواست در تخصیص زمین به این نیاز، به ضرورت توسعه آتی دانشگاه‌ها در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی نیز توجه داشته باشند تا دانشگاه‌ها در آینده برای توسعه بخش‌های آموزشی و پژوهشی با کمبود و فقدان زمین مواجه نشوند.

رئیس جمهور همچنین ضمن تاکید به بانک‌ها برای همکاری هر چه بیشتر در اعطای تسهیلات به ساخت  این واحدهای مسکونی دانشگاهیان و خوابگاه‌های متاهلی تصریح کرد: در تامین زمین و ساخت واحدهای مسکونی مشمول این طرح، نیاز اساتید جوانی که به تازگی جذب می‌شوند یا در آینده جذب خواهند شد نیز لحاظ شود.

عملیات اجرایی ساخت حدود 60 هزار واحد مسکونی و خوابگاه متاهلی دانشگاهیان امروز در حالی آغاز شد که در حوزه وزارت علوم از ابتدای تاسیس دانشگاه تهران در سال 1313 تاکنون کمتر از هزار واحد خوابگاه متاهلی احداث و در اختیار دانشجویان متاهل قرار داده شده بود، اما از ابتدای دولت مردمی حدود 350 واحد خوابگاه متاهلی تکمیل و واگذار شده و تا پایان امسال نیز 3 هزار 200 واحد دیگر تکمیل و واگذار خواهد شد. همچنین احداث 2 هزار و 600 واحد خوابگاه متاهلی دیگر نیز در دست اقدام می‌باشد.

امروز همچنین کار احداث بیش از 30 هزار واحد مسکونی ویژه اساتید، نخبگان، اعضای هیئت‌های علمی و کارکنان دانشگاه‌ها در اراضی مازاد وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری آغاز  شد.

در حوزه وزارت بهداشت نیز در حالی که تا پیش از دولت مردمی تنها 800 واحد خوابگاه متاهلی وجود داشت، در 2.5 سال گذشته 351 واحد دیگر احداث و واگذار شده و 2 هزار و 581 خوابگاه متاهلی و 2 هزار و 621 خوابگاه مجردی دیگر نیز در دست احداث است.

در دانشگاه آزاد نیز در مجموع برای احداث یکصد هزار واحد مسکونی و خوابگاه دانشجویی در اراضی مازاد این دانشگاه برنامه‌ریزی شده که 50 هزار واحد آن از سوی دانشگاه در قالب واحد مسکونی به اساتید، اعضای هیئت‌های علمی و کارکنان و در قالب خوابگاه به دانشجویان واگذار و 50 هزار واحد دیگر نیز در قالب نهضت ملی مسکن واگذار خواهد شد.