گزارش دکتر صحرایی در خصوص روند اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش/ تصویب آیین‌نامه شورای ارزشیابی هنرمندان هنرهای سنتی، صنایع دستی و میراث‌‌داران تمدنی

در جلسه عصر امروز شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد؛

گزارش دکتر صحرایی در خصوص روند اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش/ تصویب آیین‌نامه شورای ارزشیابی هنرمندان هنرهای سنتی، صنایع دستی و میراث‌‌داران تمدنی

اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مقرر کردند نقشه راهی برای عملیاتی شدن هر چه بهتر نظام‌های موجود در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تدوین و برای تصویب به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارائه کنند.

در جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که عصر امروز سه‌شنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، وزیر آموزش و پرورش از عملکرد این وزارتخانه در خصوص روند اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گزارشی ارائه کرد که از سوی اعضای شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد نقشه راهی برای عملیاتی شدن هر چه بهتر نظام‌های موجود در این سند تدوین و برای تصویب به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.

در این جلسه آیین‌نامه شورای ارزشیابی هنرمندان هنرهای سنتی، صنایع دستی و میراث‌داران تمدنی نیز بررسی و به تصویب اعضای رسید. بر اساس این مصوبه هنرمندان هنرهای سنتی و صنایع دستی بر اساس شاخص‌های تعیین شده ارزیابی و صاحب رتبه و درجه خواهند شد.

در جلسه امروز شورای‌عالی انقلاب فرهنگی همچنین اعضای حقیقی و حقوقی هئیت مرکزی جذب دانشگاه فرهنگیان تعیین شدند که به موجب آن از این پس تمام اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم در این هیئت مرکزی جذب، تعیین خواهند شد.