ادای احترام دکتر رئیسی به شهدای انقلاب الجزایر

ادای احترام دکتر رئیسی به شهدای انقلاب الجزایر

رئیس جمهور با اهدای تاج گل به مقام شهدای انقلاب الجزایر ادای احترام کرد .

دکتر سید ابراهیم رئیسی در دومین روز از سفر به الجزایر صبح امروز یکشنبه به وقت محلی در محل یادمان شهدای انقلاب الجزایر حضور یافت و با نثار تاج گل به مقام شهدای این کشور ادای احترام كرد.

این یادمان برای احترام به مقام شهدای انقلاب الجزایر که در نبرد استقلال علیه فرانسه در بیش از یک صد و سی سال مبارزه به شهادت رسیده‌اند بنا شده است.

مردم الجزایر در جنگ با استعمارگران فرانسوی با تقدیم یک میلیون شهید لقب «سرزمین یک میلیون شهید» را در میان کشورهای عربی و شمال آفریقا به خود اختصاص دادند.