امضای 6 سند همکاری مشترک میان مقامات ایران و الجزایر

در حضور روسای جمهور دو کشور صورت گرفت؛

امضای 6 سند همکاری مشترک میان مقامات ایران و الجزایر

مقامات جمهوری اسلامی ایران و الجزایر در حضور روسای جمهور دو کشور 6 سند همکاری مشترک در حوزه‌های مختلف امضا کردند.

در ادامه برنامه‌های سفر رسمی دکتر سید ابراهیم رئیسی به الجزایر، مقامات جمهوری اسلامی ایران و الجزایر پس از حضور در نشست مشترک هیئت‌های عالی‌رتبه، در حضور روسای جمهور، 6 سند همکاری در زمینه‌های نفت و گاز، علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، ورزشی، گردشگری و همکاری‌های رسانه‌ای به امضا رساندند.