دکتر رئیسی «الحاقیه تبصره(5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور» را برای اجرا ابلاغ کرد

دکتر رئیسی «الحاقیه تبصره(5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور» را برای اجرا ابلاغ کرد

رئیس جمهور «قانون الحاق یک بند به تبصره(5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور» را برای اجرا به وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

دکتر سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون الحاق یک بند به تبصره(5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور» را که در جلسه علنی روز چهارشنبه 25 بهمن ماه 1402 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1 اسفند ماه 1402 به تایید شورای نگهبان رسیده و برای اجرا به وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.