وزارت آموزش و پرورش در مورد عناصر هویت‌بخش و فضای تنفس تربیتی کودکان و نوجوانان، وظیفه‌ای خطیر دارد

دکتر رئیسی در پیامی به جشنواره ملی کتاب رشد:

وزارت آموزش و پرورش در مورد عناصر هویت‌بخش و فضای تنفس تربیتی کودکان و نوجوانان، وظیفه‌ای خطیر دارد

رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت انتخاب کتاب خوب و مفید برای مطالعه کودکان و نوجوانان به سبب به سبب شخصیت شکل‌پذیر و هویت در حال تکامل این گروه مخاطب تصریح کرد‌:جشنواره ملی کتاب رشد محمل مناسبی جهت پایه‌گذاری این ارتقا است.

دکتر سید ابراهیم رئیسی در پیامی به جشنواره ملی کتاب رشد ، ایجاد روش‌های کارآمدتر در تعامل با دیگر متولیان و دست‌اندرکاران امر نشر، جهت تسهیل در دسترسی به آثار ممتاز و تجهیز چند برابری کتابخانه‌های مدارس با کتاب‌های متناسب و البته افزایش شوق و فرهنگ مطالعه در بین کودکان و نوجوانان را از ماموریتهای وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر نهادهای مرتبط عنوان کرد و افزود:‌ امید است که بتوانید با ریل‌گذاری و حرکت در مسیر تعالی، برای نسل فردای این کشور به لسان قرآن حکیم، هادی به سبیل رشد و رشاد در محیط تعلیم و تربیت باشیم.

متن پیام رئیس جمهور که توسط وزیر آموزش و پرورش قرائت شد، به شرح زیر است‌:‌

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

انتخاب کتاب خوب و مفید برای مطالعه و التفات در به‌گزینی کتاب‌ها به‌خصوص در مورد کودکان و نوجوانان به سبب شخصیت شکل‌پذیر و هویت در حال تکامل این گروه مخاطب، صدچندان دارای اهمیت است.

دستگاه‌های متولی امر تربیت و تعلیم این نسل آینده‌ساز کشور بالاخص وزارت آموزش و پرورش، نه تنها در مورد کتب درسی و فضای آموزشی مدرسه بلکه بنابر سند تحول بنیادین و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش، در مورد جمیع عناصر هویت‌بخش و فضای تنفس تربیتی کودک و نوجوان ما، وظیفه‌ای خطیر دارند که ارزیابی صلاحیت و تضمین استاندارد کیفیت آثار مکتوب و چندرسانه‌ای حوزه کودک و نوجوان با ابزار «نشان رشد» یک نشانه از احساس مسئولیت در  انجام این مأموریت است.

دستیابی به این جایگاه نیازمند تعمیق کیفیت بررسی و شفافیت در ارزیابی، مقدمه افزایش شناخت و اعتماد عمومی به نشان رشد وزارت آموزش و پرورش است.

ایجاد روش‌های کارآمدتر در تعامل با دیگر متولیان و دست‌اندرکاران امر نشر، جهت تسهیل در دسترسی به آثار ممتاز و تجهیز چند برابری کتابخانه‌های مدارس با کتاب‌های متناسب و البته افزایش شوق و فرهنگ مطالعه در بین کودکان و نوجوانان، باید مورد توجه جدی وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر نهادهای مرتبط قرار گیرد.

جشنواره ملی کتاب رشد محمل مناسبی جهت پایه‌گذاری این ارتقا است. امید است که بتوانید با ریل‌گذاری و حرکت در مسیر تعالی، برای نسل فردای این کشور به لسان قرآن حکیم، هادی به سبیل رشد و رشاد در محیط تعلیم و تربیت باشیم.

در پایان از همه دست‌اندرکاران برگزاری این جشنواره ملی، ناشران، نویسندگان، تصویرگران و دیگر پدیدآورندگان و عزیزانی که برای توزیع و ترویج کتاب‌های خوب در جامعه تلاش می‌کنند و نیز میهمانان و حاضران این جشنواره که هر کدام سکان‌دار بخشی از دستگاه عظیم فرهنگی و آموزشی ایران اسلامی هستند، صمیمانه قدردانی می‌نمایم.

سید ابراهیم رئیسی