افتتاح اولین پروژه «آبیاری نوین زیرسطحی هوشمند» با حضور دکتر رئیسی

در مجتمع کشت و صنعت کارون صورت گرفت؛

افتتاح اولین پروژه «آبیاری نوین زیرسطحی هوشمند» با حضور دکتر رئیسی

اولین پروژه «آبیاری نوین زیرسطحی هوشمند»، با حضور رئیس جمهور در مجتمع کشت و صنعت کارون واقع در شوشتر استان خوزستان به بهره‌برداری رسید.

دکتر سید ابراهیم رئیسی صبح امروز جمعه در ادامه برنامه‌های سفر به استان خوزستان، با حضور در شهرستان شوشتر از پروژه «آبیاری نوین زیرسطحی هوشمند» شرکت کشت و صنعت کارون که برای اولین بار در کشور اجرا شده است، بازدید و دستور آغاز رسمی بهره‌برداری از آن را صادر کرد.

این پروژه با مشارکت شرکت کشت و صنعت کارون و نهاد پیشران مرکز راهبردی سپاه برای اولین بار در صنعت نیشکر، در زمینی به وسعت 118 هکتار با استفاده از جدیدترین روش آبیاری در دنیا انجام و آماده بهرهبرداری شده که علاوه بر کاهش مصرف آب، باعث افزایش بهرهوری در نهادههای کشاورزی و افزایش تولید محصول نیز خواهد شد.

این پروژه در فاز اول در سطح 1400 هکتار و در فاز دوم در سطح 3500 هکتار اجرا خواهد شد.