بهره‌برداری رسمی از فاز اول میادین نفتی سپهر و جفیر/ افتتاح اولین پروژه تماما ایرانی نفتی در بخش سرمایه‌گذاری، طراحی و اجرا

در ادامه برنامه‌های سفر دکتر رئیسی به خوزستان انجام شد؛

بهره‌برداری رسمی از فاز اول میادین نفتی سپهر و جفیر/ افتتاح اولین پروژه تماما ایرانی نفتی در بخش سرمایه‌گذاری، طراحی و اجرا

فاز اول میادین نفتی سپهر و جفیر با ظرفیت تولید روزانه 50 هزار بشکه از طریق ویدئوکنفرانس و با دستور رئیس جمهور افتتاح و به شکل رسمی مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

دکتر سید ابراهیم رئیسی که از صبح جمعه برای بهره‌برداری از چندین پروژه تولیدی و زیربنایی به خوزستان سفر کرده است، بعد از ظهر امروز از طریق ویدئوکنفرانس فاز اول میادین نفتی جفیر و سپهر را با ظرفیت تولید روزانه 50 هزار بشکه نفت خام افتتاح کرد.

این میادین اولین پروژه‌های نفتی هستند که به شکل کامل با سرمایه‌گذار و پیمانکار ایرانی اجرا می‌شوند. برای این منظور قراردادی 20 ساله منعقد شده که بر اساس آن قرار است در مدت 20 سال (از سال 1398 تا 1418) در مجموع 2.8 میلیارد دلار برای این میادین سرمایه‌گذاری صورت گیرد تا تولید آنها به 110 هزار بشکه در روز برسد. در فاز اول این پروژه نیز تا کنون 414 میلیون دلار سرمایه‌گذاری انجام شده است.