بازدید رئیس جمهور از نمایشگاه عملکرد و دستاوردهای بنیاد شهید و امور ایثارگران در دولت مردمی

بازدید رئیس جمهور از نمایشگاه عملکرد و دستاوردهای بنیاد شهید و امور ایثارگران در دولت مردمی

رئیس جمهور در جریان نظارت ستادی از بنیاد شهید و امور ایثارگران، از نمایشگاه عملکرد و دستاوردهای این سازمان در دولت مردمی بازدید کرد.

دکتر سید ابراهیم رئیسی صبح امروز شنبه در آستانه هفته شهید و در نوزدهمین مقصد از نظارت‌های ستادی بر دستگاه‌های اجرایی، به بنیاد شهید و امور ایثارگران رفت.

رئیس جمهور در بدو ورود به بنیاد شهید از نمایشگاه آخرین دستاوردها و اقدامات بنیاد شهید و امور ایثارگران در بخش‌های مختلف سلامت، فرهنگی، هنری، ورزشی،  سیاحتی،  امور اقتصادی،  پژوهش، دانشگاهی و دانش‌بنیان بازدید کرد.