دکتر رئیسی دقایقی پیش وارد پاکستان شد

در رأس هیئت عالی‌رتبه اقتصادی و سیاسی؛

دکتر رئیسی دقایقی پیش وارد پاکستان شد

رئیس جمهور در رأس هیئتی عالی‌رتبه از مقامات اقتصادی و سیاسی با استقبال ریاض حسین پیرزاده وزیر کار و مسکن پاکستان و جمعی از مقامات این کشور وارد اسلام‌آباد پایتخت پاکستان شد.

دکتر سید ابراهیم رئیسی تا ساعتی دیگر در کاخ نخست وزیری از سوی نخست وزیر پاکستان به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی این کشور مورد استقبال رسمی قرار خواهد گرفت و پس از آن، دو مقام ملاقات خصوصی خواهند داشت.