واگذاری 3 هزار و 748 واحد مسکونی و 3 هزار و 508 قطعه زمین در استان قم

با حضور دکتر رئیسی صورت گرفت؛

واگذاری 3 هزار و 748 واحد مسکونی و 3 هزار و 508 قطعه زمین در استان قم

آیین واگذاری واگذاری 3 هزار و 748 واحد مسکونی و 3 هزار و 508 قطعه زمین با حضور رئیس جمهور در استان قم برگزار شد.

دکتر سید ابراهیم رئیسی که صبح امروز پنجشنبه به منظور برگزاری دومین سفر دولت مردمی به استان قم سفر کرده است، در آیین واگذاری ۳ هزار و ۷۴۸ واحد مسکونی و ۳ هزار و ۵۰۸ قطعه زمین به متقاضیان حضور یافت.

این واحدهای مسکونی و قطعات زمین در قالب طرح نهضت ملی مسکن به متقاضیان واجد شرایط واگذار شد و رئیس جمهور به شکل نمادین کلید یک واحد مسکونی و سند سه قطعه زمین را به صاحبان آنها تحویل داد.

سهم استان قم در طرح نهضت ملی مسکن ساخت ۶۳ هزار واحد مسکونی بود که به گفته وزیر راه و شهرسازی، با تدابیر اتخاذ شده تا کنون ساخت ۷۱ هزار واحد مسکونی در قالب این طرح آغاز شده و ۱۶ هزار قطعه زمین روستایی نیز در حال واگذاری به متقاضیان است که مجموع واحدهای مسکونی احداثی در طرح نهضت ملی مسکن را به بیش از ۸۶ هزار واحد می‌رساند.