جشن احیای 395 واحد راکد تولیدی و صنعتی استان مازندران/ ایجاد بیش از 9 هزار و 564 فرصت شغلی

با حضور دکتر رئیسی برگزار شد؛

جشن احیای 395 واحد راکد تولیدی و صنعتی استان مازندران/ ایجاد بیش از 9 هزار و 564 فرصت شغلی

با حضور رئیس جمهور جشن احیای 395 واحد راکد تولیدی و صنعتی مازندران که در دولت مردمی به چرخه تولید بازگشته‌اند، برگزار شد.

دکتر سید ابراهیم رئیسی در ادامه برنامه‌های دومین سفر دولت مردمی به استان مازندران، در مراسم جشن احیای ۳۹۵ واحد تولیدی و صنعتی استان مازندران که به طور میانگین بیش از ۷ سال تعطیل و نیمه تعطیل بودند و در دولت مردمی به چرخه تولید بازگشته‌اند، حضور یافت.

با بازگشت این تعداد واحدهای احیا شده به چرخه تولید در استان مازندران در بخش‌های صنعتی و معدنی، کشاورزی، صنایع غذایی و تبدیلی و خدمات بازرگانی، بالغ بر ۱۵۹ هزار و ۵۴۲ هزار میلیارد ریال سرمایه احیا و برای بیش از ۹ هزار و ۵۶۴ نفر اشتغال ایجاد شده است.

رئیس جمهور همچنین در حاشیه این مراسم از غرفه برخی شرکت‌های تازه احیا شده که در محل کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران بر پا شده بود، بازدید کرد.