بهره‌برداری از 350 گلخانه روستایی با مشارکت مردم

با حضور دکتر رئیسی صورت گرفت؛

بهره‌برداری از 350 گلخانه روستایی با مشارکت مردم

با حضور رئیس جمهور 350 واحد گلخانه روستایی احداث شده با مشارکت مردم در شهرستان قائمشهر به بهره‌برداری رسید.

در ادامه برنامه‌های سفر دولت مردمی به استان مازندران، با حضور دکتر سید ابراهیم رئیسی۳۵۰ واحد گلخانه روستایی که با مشارکت مردم و تسهیلات معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری احداث شده است، به بهره برداری رسید.

دولت مردمی در راستای حمایت از بخش کشاورزی به متقاضیان این بخش و تولید کنندگان گلخانه‌ای تسهیلات پرداخت می‌کند.

با بهره‌برداری از این گلخانه‌های روستایی تولید و بهره‌وری در روستاهای شهرستان قائمشهر به ۷ تا ۱۰ برابر افزایش یافته است.

در استان مازندران یک هزار و ۳۳ هکتار اراضی باغی زیر کشت گل و گیاه قرار دارد و سالانه حدود ۴۳۰ میلیون گیاهان آپارتمانی، ۲۱ میلیون گلدانی، ۲۲۶ میلیون گل شاخه بریده، ۸۵ میلیون درخت و درختچه و ۵۳ میلیون بدنه گل تولید می‌شود.