تصاویر دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با رهبر معظم انقلاب