تصاویر حضور در جمع اقشار مختلف مردم بيرجند در ورزشگاه آزادي