داده_نما / خطه زر و زعفران برای دومین‌بار میزبان رئیس‌جمهور

رئیس‌جمهور در آغاز دور دوم سفرهای استانی فردا میهمان مردم خراسان جنوبی است در دور اول سفر رئیس دولت‌سیزدهم به این استان، ۱۱۵ طرح با اعتبار ۵ هزار و ۸۴۶ میلیارد تومان تصویب شد تاکنون ۲ هزار و ۳۲۸ میلیارد تومان معادل ۵۰ درصد از مجموع مصوبات دور اول به استان اختصاص یافته‌است