تصاویر افتتاح واحد احیای مستقیم و خط تولید کلاف مجتمع فولاد بافق