تصاویر افتتاح همزمان ۱۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور با حضور دکتر رئیسی