تصاویر نشست با شرکت کنندگان اجلاس بین المللی همکاری های علمی - اقتصادی ایران و کشورهای غرب آفریقا