137

تصاویر آیین افتتاح نخست فاز ۲ پالایشگاه آبادان