تصاویر حضور در جمع زائران راهیان نور در یادمان شهدای غواص - علقمه