تصاویر افتتاح فاز یک شرکت پالایش گاز هویزه خلیج فارس