نشست نشست با جمعی از علما و سران طوایف جنوب سیستان و بلوچستان