تصاویر امضای اسناد همکاری میان تهران و عشق‌آباد و مصاحبه مطبوعاتی رئیس جمهور و رئیس شورای مصلحت خلق ترکمنستان