تصاویر حضور دکتر رئیسی در اجتماع باشکوه مردم تبریز