تصاویر حضور در پارلمان و دیدار با رئیس مجلس ونزوئلا