تصاویر حضور روسای جمهور ایران و ونزوئلا در اجتماع دانشجویان و جوانان ونزوئلایی