تصاویر افتتاح فاز اول طرح آب‌رسانی به شهرستان‌های بم و بروات