تصاویر مراسم امضای اسناد همکاری و نشست مطبوعاتی روسای جمهور ایران و کنیا