85

تصاویر حضور در جمع عشایر استان کهکیلویه و بویراحمد در دشت سقاوه