124

تصاویر مراسم آغاز عملیات راه‌اندازی پتروشیمی گچساران