تصاویر مراسم آغاز عملیات راه‌اندازی پتروشیمی گچساران