تصاویر برگزاری مراسم سوگواری شهادت امام حسین (ع) در نهاد ریاست جمهوری