تصاویر دیدار وزرای خارجه، اقتصاد و تجارت و ارتباطات سوریه با دکتر رئیسی